JouwHSP: Privacystatement

Over privacystatement van JouwHSP
JouwHSP geeft veel om uw privacy. JouwHSP verwerkt daarom uitsluitend gegevens die JouwHSP nodig heeft voor (het verbeteren van) de informatievoorziening op de website en de dienstverlening. JouwHSP gaat zorgvuldig om met de informatie die JouwHSP over u en uw gebruik van de website en diensten heeft verzameld. JouwHSP stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 juni 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacystatement beschrijft welke gegevens over u door JouwHSP wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacystatement kunt u contact met JouwHSP opnemen.

Webformulier
Op onze website vindt u een webformulier waar JouwHSP u vraagt om persoonsgegevens in te vullen. JouwHSP gebruikt deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Transactionele e-mails
Als u een bestelling plaatst ontvangt u een aantal e-mailberichten betreffende de status van uw bestelling.

Cliëntmanagement
Cliëntgegevens worden bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

E-mail
JouwHSP maakt voor e-maildiensten gebruik van de servers van ‘Siteground.com’. Alle emailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker en/of derden.

Webhosting en database
JouwHSP maakt voor het hosten van de website gebruik van de diensten van ‘Siteground.com’. Dit is een zeer gerenommeerde vertrouwde service provider met een uitstekende reputatie . Alle gegevens die u via onze website aan ons ter beschikking stelt worden (al dan niet tijdelijk) opgeslagen op de servers van ‘Siteground.com’. ‘Siteground.com’ past hoogwaardige beveiligingstechnieken toe en het is de verwerker en diens medewerkers of hulppersonen verboden gegevens in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. De verwerker maakt periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde waarborgen en voorwaarden van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking JouwHSP gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de diensten aan u. JouwHSP gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van JouwHSP worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
JouwHSP bewaart uw gegevens voor een periode van maximaal 3 jaar. Indien u hiertoe verzoekt zal JouwHSP uw gegevens direct verwijderen.

Uw rechten
Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens JouwHSP worden verwerkt. JouwHSP legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuurt JouwHSP, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij JouwHSP reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal JouwHSP u vragen zich te legitimeren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat JouwHSP uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die JouwHSP verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking sturen naar JouwHSP. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt JouwHSP u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zal JouwHSP onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal JouwHSP afschriften en/of kopieën van gegevens die JouwHSP verwerkt aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies
JouwHSP maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u de website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De analytische cookies gebruikt JouwHSP om te analyseren hoe vaak onze website wordt gebruikt. Indien de analytische cookies geen grote impact op uw privacy heeft, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen in het privacystatement
JouwHSP behoudt te allen tijde het recht het privacystatement te wijzigen.
Als het nieuwe privacystatementgevolgen heeft voor de wijze waarop JouwHSP reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt JouwHSP u daarvan per e- mail op de hoogte.

Contactgegevens
JouwHSP
www.jouwhsp.nl
Diana Badoux
KVK 74688448
info@jouwhsp.nl
telefoon 06 51757718

Versie: 1 juni 2022