Als we zeggen dat iemand creatief is, dan bedoelen we meestal dat iemand graag met zijn handen bezig is, zoals tekenen of schilderen. De creativiteit waar deze blog over gaat heeft te maken met creatief kunnen denken. Een vermogen waarover de meeste HSP in ruime mate blijken te beschikken.

Waarom zijn HSP creatieve denkers?

Hoogsensitieve mensen nemen gedetailleerd en veel waar. Zij merken meer op in hun omgeving dan niet-HSP. Wat ze waarnemen combineren zij met nieuwe informatie en kennis die ze in het leven al verworven hebben. Daardoor kunnen ze snel de complexiteit van iets zien en leggen ze snel verbanden. Vanuit deze complexiteit kunnen ze tot nieuwe creatieve inzichten te komen. Ook het persoonlijkheidskenmerk openheid heeft hiermee te maken.

De Big Five is een persoonlijkheidsmodel dat vijf karaktertrekken onderscheidt die het belangrijkste zijn in zijn soort en de basis vormen van veel psychologische onderzoeken bij personeelsselectie en studiekeuze. De volgende karaktertrekken worden onderscheiden in het model:

  1. Extraversie: de mate waarin een persoon anderen nodig heeft om het energieniveau op te laden. HSP hebben een negatieve relatie met extraversie en hebben tijd alleen nodig om op te laden.
  2. Inschikkelijkheid (vriendelijkheid): gedraagt iemand zich meestal meegaand, tolerant en hulpvaardig? HSP hebben niet per definitie een associatie met vriendelijkheid.
  3. Zorgvuldigheid: Gaat een persoon georganiseerd en doelgericht te werk of ongestructureerd en doelloos. HSP scoren hier niet hoger of lager op.
  4. Emotionele stabiliteit: De mate waarin je emoties stabiel zijn. Neuroticisme staat daar tegenover en betekent een lage emotionele stabiliteit. Er is een kleine tot gemiddelde correlatie (=verband) tussen neuroticisme en hoogsensitiviteit.
  5. Openheid voor ideeën en ervaringen: Openheid is de mate waarin iemand openstaat voor of nieuwsgierig is naar nieuwe ervaringen. HSP scoren hoog op openheid.
HSP scoren vaak hoog op openheid voor ervaringen in de Big Five. Mensen die hoog scoren op openheid zijn intellectueler, nieuwsgieriger en fantasievoller dan mensen die laag scoren. Openheid wordt vaak gelinkt aan intelligentie omdat mensen die open staan voor nieuwe ervaringen vaak in een omgeving terechtkomen waar zij nieuwe kennis opdoen. Dit verschijnsel wordt ook wel intellectuele nieuwsgierigheid genoemd.

Intelligentie

Hoewel intelligentie een rol kan spelen bij het genereren van creatieve ideeën, is het niet de enige bepalende factor en kunnen mensen met verschillende niveaus van intelligentie creatief denken. Bij creatief kunnen denken spelen meerdere factoren een rol zagen we hierboven.

Kennis, intelligentie en een open denkstijl zijn belangrijk voor creativiteit. HSP scoren vaak hoog op openheid voor ervaringen, wat kan bijdragen aan hun creatief denkvermogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *